Categorías
PodPailán

Adianto de PodPailán #6

gentalha gentalha
O próximo podcast vai tratar sobre a lingua, as normativas, o reintegracionismo, etc. Isto é un exemplo dalgún testemuño que escoitaremos.

Play